Όροι και Προϋποθέσεις για το TomorrowMind: Thriving in Work with Resilience, Creativity, and Connection

Όροι και Προϋποθέσεις για το TomorrowMind: Thriving in Work with Resilience, Creativity, and Connection

März 16, 2023 0 Von admin

Ο νικητής θα επιλεγεί τυχαία από τις συμμετοχές που ελήφθησαν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις από την Nicholas Brealey Publishing, η απόφαση της οποίας θα είναι οριστική και δεν θα υπάρξει καμία αλληλογραφία.

Δεν απαιτείται αγορά για είσοδο.

Η κλήρωση των επάθλων ανοίγει στις 11:00 π.μ. GMT+1 την Τρίτη 21αγ Φεβρουάριος 2023 και κλείνει στις 11:59 μ.μ. GMT+1 την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2023. Οποιεσδήποτε συμμετοχές ληφθούν εκτός αυτών των καθορισμένων ωρών και ημερομηνιών δεν θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στην κλήρωση.

Το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί στην ανάρτηση στο Instagram που ανακοινώνει την κλήρωση των δώρων καθώς και σε ένα Instagram story που δείχνει τον τυχαίο επιλογέα νικητή τη Δευτέρα 27ου Φεβρουάριος 2023. Οι νικητές μπορούν να δουν τα ονόματά τους αναρτημένα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας.

Η κλήρωση είναι ανοιχτή για κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 18 ετών ή πέρα ​​από τους υπαλλήλους της Εταιρείας, τις οικογένειές τους ή οποιονδήποτε επαγγελματικά συνδέεται με την κλήρωση είτε οι ίδιοι είτε μέσω των οικογενειών τους.

Επιτρέπεται μόνο μία είσοδος ανά άτομο. Δεύτερες ή επόμενες συμμετοχές θα αποκλειστούν. Οι συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές μέσω αντιπροσώπων, τρίτων ή μαζικά.

Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία ή την προώθηση των βραβείων σε συμμετέχοντες που παρέχουν ασαφείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή για συμμετοχές που χάθηκαν, κατευθύνθηκαν λανθασμένα, καθυστερήθηκαν ή καταστράφηκαν.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα δώρα ή να ακυρώσει την κλήρωση χωρίς προειδοποίηση, αλλά θα προσπαθήσει να αποφύγει τη δημιουργία αδικαιολόγητης απογοήτευσης. Δεν θα παρέχονται εναλλακτικές λύσεις σε μετρητά για τα έπαθλα. Εάν ένας νικητής δεν μπορεί να αποδεχθεί το έπαθλό του ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει άλλον νικητή.

Η Εταιρεία θα διαθέσει το όνομα και την κομητεία του νικητή σε όποιον ζητήσει αυτές τις πληροφορίες γράφοντας στην Εταιρεία στη διεύθυνση που φαίνεται παρακάτω.

Η Εταιρεία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης και θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου της Εταιρείας. Θα χρησιμοποιήσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της διεξαγωγής της κλήρωσης και της παράδοσης οποιωνδήποτε επάθλων και θα τα διαγράψει μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήξη της κλήρωσης. «Προσωπικά Δεδομένα» σημαίνει τα ονόματα των συμμετεχόντων και άλλα στοιχεία που παρέχονται από αυτούς (π.χ. διευθύνσεις email, τηλέφωνα) για την κλήρωση. Η Εταιρεία δεν θα κοινοποιήσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα με τρίτους, εκτός από το σκοπό της παράδοσης του βραβείου.

Με την εγγραφή τους στην κλήρωση, οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι δεσμεύονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Αυτός ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Nicholas Brealey Publishing Limited του Carmelite House, 50 Victoria Embankment, London EC4Y 0DZ („Company“).

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και τυχόν διαφωνίες ή αξιώσεις (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, τα δικαστήρια της οποίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία.